Unlock iPhone mạng TracFone / Straight Talk [US Reseller Flex]

PriceĐồngBạcVàngBạch Kim
1,840,000 VND1,830,000 VND1,820,000 VND1,810,000 VND1,710,000 VND

Estimated Time: 3-10 Days

Dịch vụ mở khóa  iPhone mạng TracFone / Straight Talk / Net10 hỗ trợ máy Sạch cước. Sau khi Unlock có thể sử dụng được eSim tại Viêt Nam.

Hỗ trợ iPhone 6/6+/SE/7/7+/8/8+/X/Xs/XsMAX/Xr

Bảo hành vĩnh viễn trong suốt quá trình sử dụng sau khi Unlock.

Không hỗ trợ: Fraud / Blacklisted /  Máy trả bảo hành / Máy tân trang.

Không được hoàn tiền nếu: Gửi sai nhà mạng / Blacklisted.

Được hoàn tiền trong trường hợp: Máy còn nợ cước hoặc không đủ điều kiện Unlock

Đơn không thành công sẽ được hoàn tiền về tài khoản PhuongTao. Hoàn 100% tiền về tài khoản ngân hàng sau 5 ngày làm việc kể từ khi gửi yêu cầu hoàn tiền.

Yêu cầu bắt buộc trước khi gửi Unlock:

  1. Kiểm tra nhà mạng  Ra kết quả TracFone / Straight Talk / TotalWireless / Net10 Tuyệt đối không sử dụng kết quả kiểm tra nhà mạng từ trang khác ngoài PhuongTao.Com cho dịch vụ này. 
  2. Kiểm tra & tự động unlock nếu sạch cước mạng TracFone / Straight Talk Nếu ra Not found bị trả kết quả về.
  3. Kiểm tra Blacklisted iPhone  ra kết quả Clean thì có thể làm. Các trường hợp khác không được gửi unlock

Thời gian tính theo ngày làm việc. Không tính CN-T2 theo giờ VN. Có thể delay đến 5 ngày.

Register

or login if you already have an account.

View full list here