Unlock iPhone mạng Cricket Sạch cước

590,000 VND

Estimated Time 1-7 Days

Dịch vụ mở mạng US Cricket chấp nhận tất cả Model từ 4s đến Xs/XsMax/Xr

Chỉ chấp nhận IMEI Clean. Máy chưa kích hoạt nhà mạng sẽ không đủ điều kiện để Unlock.

Sai mạng - Sai IMEI - Gửi IMEI blacklist không hoàn tiền.

Yêu cầu:

  1. Kiểm tra nhà mạng   Kết quả ra đúng Cricket Wireles. Không nhận kết quả kiểm tra nhà mạng từ bất cứ trang nào khác ngoài PhuongTao.Com - Gửi sai mạng không hoàn tiền.
  2. Kiểm tra Blacklisted iPhone  Chỉ chấp nhận kết quả Clean. Các kết quả khác nếu gửi Unlock sẽ không được hoàn tiền. 

Không gửi nhầm các mạng dưới đây, nếu sai không được hoàn tiền:

- US AT&T/Cricket Magic Sim Policy .

- US AT&T/Cricket Locked Policy .

- US GSM/VZW iPhone.

Tỷ lệ thành công 60-80%. IMEI đã gửi sẽ không thể huỷ.

Thời gian xử lý có thể lâu hơn do nhà mạng thay đổi chính sách hoặc bảo trì. Thường không quá 25 ngày.

Vui lòng không đặt hàng nếu không đợi được lâu.

Register

or login if you already have an account.

View full list here

PlanPlan PriceDiscounted Price
Đồng20,000 VND per 1 days580,000 VND
Bạc50,000 VND per 1 days570,000 VND
Vàng100,000 VND per 1 days560,000 VND
Bạch Kim300,000 VND per 1 days460,000 VND