Unlock iPhone mạng Cricket Sạch cước

PriceĐồngBạcVàngBạch Kim
590,000 VND580,000 VND570,000 VND560,000 VND460,000 VND

Estimated Time: 1-7 Days

Dịch vụ mở mạng US Cricket chấp nhận tất cả Model từ 4s đến Xs/XsMax/Xr

Chỉ chấp nhận IMEI Clean. Máy chưa kích hoạt nhà mạng sẽ không đủ điều kiện để Unlock.

Sai mạng - Sai IMEI - Gửi IMEI blacklist không hoàn tiền.

Yêu cầu:

  1. Kiểm tra nhà mạng   Kết quả ra đúng Cricket Wireles. Không nhận kết quả kiểm tra nhà mạng từ bất cứ trang nào khác ngoài PhuongTao.Com - Gửi sai mạng không hoàn tiền.
  2. Kiểm tra Blacklisted iPhone  Chỉ chấp nhận kết quả Clean. Các kết quả khác nếu gửi Unlock sẽ không được hoàn tiền. 

Không gửi nhầm các mạng dưới đây, nếu sai không được hoàn tiền:

- US AT&T/Cricket Magic Sim Policy 

- US AT&T/Cricket Locked Policy 

-  US GSM/VZW iPhone 

 

Tỷ lệ thành công 60-80%. IMEI đã gửi sẽ không thể huỷ.

Vui lòng không đặt hàng nếu không đợi được lâu.

Register

or login if you already have an account.

View full list here