Unlock iPhone AT&T iPhone lỗi IMEI_Issue_On_ATT_Network

754,000 VND

Estimated Time 1-7 Days

Dịch vụ Unlock iPhone AT&T khi chạy dịch vụ check AT&T ra kết quả IMEI_Issue_On_ATT_Network

Nguồn chính thức từ AT&T không phải các nguồn chạy giá rẻ đang có trên thị trường. Bảo hành vĩnh viễn.

Vui lòng kiểm tra chuẩn mạng AT&T trước khi đặt hàng tránh mất tiền oan.

Yêu cầu bắt buộc:

  1. Kiểm tra nhà mạng  Ra kết quả US AT&T Activation Policy hoặc US AT&T Puerto Rico and US Virgin Islands.
  2. Kiểm tra iPhone mạng AT&T ra kết quả IMEI_Issue_On_ATT_Network hoặc Looks like we're having network difficulties.
  3. Kiểm tra Blacklisted iPhone  ra kết quả Clean thì có thể làm nếu Blacklisted by AT&T thì không làm được.

Sai mạng / Gửi IMEI blacklist không được hoàn tiền. 

Tỷ lệ done: 90-99%. Hỗ trợ tất cả model. Thời gian từ 3-7 ngày làm việc không tính ngày thứ 7 - chủ nhật.

Riêng các mạng liệt kê phía dưới không được hoàn tiền nếu đặt nhầm:

- US AT&T/Cricket Magic Sim Policy 

- US AT&T/Cricket Locked Policy 

Sau khi unlocked thành công mà báo mất để đổi máy khác sẽ bị relock theo quy định mới tại Mỹ nặng nhất sẽ bị Blocked và không thể kích hoạt ( Blocked bởi Apple) Không hoàn tiền khi bị relock trong trường hợp này. Cân nhắc trước khi đặt hàng.

Register

or login if you already have an account.

View full list here

PlanPlan PriceDiscounted Price
Đồng20,000 VND per 1 days734,000 VND
Bạc50,000 VND per 1 days714,000 VND
Vàng100,000 VND per 1 days664,000 VND
Bạch Kim300,000 VND per 1 days564,000 VND