Kiểm tra blacklist thiết bị tại Canada

PriceĐồngBạcVàngBạch Kim
5,000 VND4,800 VND4,500 VND4,000 VND3,500 VND

Estimated Time: 1-3 Minutes

Dịch vụ kiểm tra blacklist các máy tại Canada trước khi unlock. Không bao gồm tình trạng nợ cước / tài khoản. Yêu cầu bắt buộc của tất cả các nhà mạng trước khi unlock tại Canada.

Status Clean = Sạch | Blacklisted = Máy báo mất/Lừa đảo 

Nếu Clean: Máy có thể kích hoạt mạng di động tại Mỹ & Canada

Nếu Blacklisted: máy không thể kích hoạt mạng di động tại Mỹ và Canada.

Register

or login if you already have an account.

View full list here


Check nhà mạng & Blacklist