Kiểm tra nhà mạng + iCloud + Blacklist + BH + SX

PriceĐồngBạcVàngBạch Kim
8,510 VND7,010 VND6,510 VND6,010 VND5,510 VND

Estimated Time: 1-5 Minutes

Dịch vụ kiểm tra nhà mạng + iCloud + Blacklist + Ngày bảo hành + Ngày sản xuất của iPhone / iPad / iPod.

Vui lòng nhập IMEI 1 đối với máy Xs/Xs MAX/Xr [ Nhập IMEI esim - IMEI kỹ thuật số sẽ cho sai thông tin].

Nhập sai IMEI không hoàn tiền. Độ chính xác >95%.

Sau khi có kết quả, bạn cần kiểm tra tình trạng mạng (nợ cước / sạch cước / báo mất) theo từng nhà mạng trước khi gửi yêu cầu Unlock: 

  1. Kiểm tra Mạng AT&T Tự Unlock nếu sạch cước
  2. Kiểm tra Mạng T-Mobile USA
  3. Kiểm tra Nợ cước/Báo mất + SPCS đầy đủ của nhà mạng Sprint
  4. Kiểm tra Nợ cước / Báo mất mạng Verizon USA
  5. Kiểm tra Blacklist các nhà mạng Anh UK
  6. Kiểm tra các nhà mạng Canada

Cần báo giá Unlock các bạn liên hệ Fanpage hoặc  Admin.

Các thông tin bao gồm: 

Estimated Purchase Date = Ngày mua
Repairs & Service Coverage = Hạn bảo hành
Days Remaining = Số ngày còn bảo hành
Telephone Technical Support= Hạn hỗ trợ bằng phone
AppleCare: No
Refurbished = Tân trang
Replaced = Trả bảo hành
Find my iPhone & iCloud Status
Carrier = Tên nhà mạng. Nếu là Blacklist/Chimaera Device Policy - Bị khoá bởi Apple.
SIMLock Status = trạng thái khóa mạng hoặc quốc tế. Locked = Khóa mạng | Unlocked = Quốc tế | Blocked by Apple = bị chặn Active
Repair Status = Tình trạng sửa chữa
Blacklisted: Clean = Không báo mất | Blacklisted= Máy không sử dụng được mạng tại Mỹ & Canada. Không phải tình trạng nợ cước của nhà mạng.
Manufacturer = Nhà máy SX
Manufacture Date = Ngày SX
Thông tin nhà mạng có thể bị sai khi là máy trả bảo hành, tân trang, tái chế

Kiểu máy được lấy từ TAC nên đôi khi sẽ sai sót. Mong các bạn thông cảm.

Register

or login if you already have an account.

View full list here


Check nhà mạng & Blacklist