IPAD A8 SERIAL+WIFI+BT NAND [ Mini1/Mini4/Air2/Gen 5/Pro]

PriceĐồngBạcVàngBạch Kim
70,000 VND67,000 VND65,000 VND62,000 VND60,000 VND

Estimated Time: 1-15 Minutes

Dịch vụ mua serial + wifi + bluetooth cho iPad CPU A8 mở iCloud. Để đặt hàng các bạn chỉ cần nhập SERIAL bất kỳ.

Hỗ trợ: iPad mini 1, mini 4 , iPad air 2, Gen 5 2017/2018, Pro 9.7, Pro 10.5, Pro 12.9

Nếu bản 4G/LTE thì chuyển về Wifi rồi nạp sẽ active được.

Nhận được mã các bạn nạp luôn và nhập iCloud vào. Tránh sự cố đáng tiếc không mong muốn xảy ra.

Kết quả trả về: Serial + MAC Wifi + MAC Bluetooth với model bất kỳ.

Không hoàn tiền trong bất cứ trường hợp nào.

Register

or login if you already have an account.

View full list here