IPAD A7 SERIAL+WIFI+BT NAND

145,000 VND

Estimated Time 1-15 Minutes

Dịch vụ mua serial + wifi + bluetooth cho iPad CPU A7. Để đặt hàng các bạn chỉ cần nhập serial bất kỳ vào ô SERIAL

Nếu iPad bản 4G/LTE hãy chuyển về Wifi rồi nạp lại serial và kích hoạt. 

Nhận được mã các bạn nạp luôn và nhập iCloud vào. Model máy được trả về ngẫu nhiên.

Dịch vụ không bảo hành và không hoàn tiền trong bất cứ trường hợp nào.

 

 

Register

or login if you already have an account.

View full list here

PlanPlan PriceDiscounted Price