AT&T USA Request In Progress/ NON AT&T / Not Eligible

1,770,000 VND

Estimated Time 1-10 Days

Hỗ trợ iPhone 4s đến Xs/Xs Max / Xr . Các máy trả bảo hành đều có thể chạy dịch vụ này.

Khi dùng dịch vụ Kiểm tra iPhone mạng AT&T cho ra các kết quả sau:

Request_In_Progress_By_Other_Party / Not_Found  / Not_AT&T / NON_AT&T

Không hỗ trợ: Blacklist / Fraud / Active line / Unpaid bill / Prepaid Gophone 

Gửi máy blacklist / Sai nhà mạng = không hoàn tiền

Dịch vụ chạy tự động, có thể delay bất cứ khi nào. Cân nhắc trước khi đặt hàng

Register

or login if you already have an account.

View full list here

PlanPlan PriceDiscounted Price
Đồng20,000 VND per 1 days1,760,000 VND
Bạc50,000 VND per 1 days1,740,000 VND
Vàng100,000 VND per 1 days1,710,000 VND
Bạch Kim300,000 VND per 1 days1,610,000 VND